Auditi detailid

Audit on metoodiline, konkreetsetest punktidest koosnev põhjalik serveri ülevaatusprotsess. Täpsemad punktid,
mis selle ajal tehakse, on detailselt kirjeldatud ettevõtte sisemises dokumentatsioonis, kuid lühidalt ja
lihtsustatult hõlmab see järgnevat:

Auditi tulemusel koostatakse raport tuvastatud probleemidest ning tehakse ettepanekud edasiseks.