Lisatööd

Lisatöid tehakse eelneva kokkuleppe korras, lisatöö tunnitasu alusel või kokkulepitud projektitasu eest. Lisatööd
on kõik eelmistes punktides nimetamata tööd või tööd, mis on väljaspool lepingus määratud XF vastutusalasid.
Lisatööde näited:

XF nõudmisel võib tavatöö muutuda lisatööks järgmistel asjaoludel: