Teenuste Detailid

Hooldustööd

Automaatsed tööd

XF teostab oma spetsiaalse tarkvara abil serveri osas pidevalt erinevaid teste, mille tulemused säilitatakse
andmebaasis. Kõik sündmused ja muudatused registreeritakse ning vajadusel teavitatakse spetsialiste. Lisaks
genereerib süsteem erinevat statistilist infot ja graafikuid, mis annavad olulist taustsüsteemi erinevatele probleemidele
ning lisaks aitab prognoosida tulevikku.


Antud nimekiri on näitlik. Reaalselt on testide arv detailsem ning samas olenevalt serverist ei pruugi osasid
parameetreid monitoorida olla võimalik.

Nimekiri viimati kontrollitud: 2018-02-23

Teenuse kvaliteedi kontrollid

Serveri põhiressursside kasutuse kontrollid

Riistvara toimimise kontrollid

Varunduse toimimise kontrollid

Turvakontrollid

Muud kontrollid

Erilahendused

Automaatne infotalletus

Seadistusfailide muudatuste salvestamine

Ressurside graafiline monitooring aja lõikes

XFServAdmin tarkvara laeb serverist alla andmed, töötleb need ning esitab graafiliselt aja lõikes. Need andmed
abistavad näiteks leida serveris paiknevaid võimalikke pudelikaelasid või avastada potentsiaalseid probleeme
tulevikus.

Vastavalt vajadusele

Audit

Audit on metoodiline, konkreetsetest punktidest koosnev põhjalik serveri ülevaatusprotsess. Täpsemad punktid,
mis selle ajal tehakse, on detailselt kirjeldatud ettevõtte sisemises dokumentatsioonis, kuid lühidalt ja
lihtsustatult hõlmab see järgnevat:

Auditi tulemusel koostatakse raport tuvastatud probleemidest ning tehakse ettepanekud edasiseks.

Lisatööd

Lisatöid tehakse eelneva kokkuleppe korras, lisatöö tunnitasu alusel või kokkulepitud projektitasu eest. Lisatööd
on kõik eelmistes punktides nimetamata tööd või tööd, mis on väljaspool lepingus määratud XF vastutusalasid.
Lisatööde näited:

XF nõudmisel võib tavatöö muutuda lisatööks järgmistel asjaoludel: