Teenuste kirjeldus

XF’i serveri hoolduse- ja monitooringuteenuse raames teostatakse järgnevaid töid:

Hooldustööd

Tööd mida teostatakse pidevalt ja perioodiliselt XF’i poolt ilma, et klient peaks neid eraldi tellima, eesmärgina tagada serveri sujuv ja stabiilne töö.

Automaatsed tööd

Tööd mida teeb XF ServAdmin monitooringusüsteem automaatselt 24/7/365. Nende abil on saavutatud serveri pidev jälgimine ja kvaliteedikontroll. Lisaks annavad nad vajaliku taustainfo erinevate tööde tegemiseks ja teenuste kvaliteedi tõstmiseks.

Vastavalt vajadusele

Tööd, mida tehakse kui tuleb vastav päring kliendilt, teavitus monitooringust või töö vajadust märkab XF seoses igapäevase töö või perioodilise serveriauditi käigus

Audit

Perioodiline põhjalik audit serveri kõikide aspektide kohta, tehakse serveri töösse võttes ja vastavalt vajadusele/eritellimusele hiljem.

Lisatööd

Kõik ülalnimetamata tööd, tehtud vastavalt kokkuleppele või lisatasu eest.

XF’i vastutus

Füüsiline kiht

Võrguühendus, raudvara töösolek, riistvara komponentide seisund, füüsiline turvalisus)
– XF vastutab ainult serveri ressursside monitooringu ning Kliendi õigeaegse teavitamise eest, kui märkab
probleeme. Kaugjuhtimise (KVM, toitelülitus jm) olemasolu puhul kasutab XF nende võimalusi. Kui
majutusepakkuja on XF, vastutab selle tasandi eest XF.

Operatsioonisüsteemi kiht

Tuum (Kernel), distributsioon ning selle minimaalne baas – vastutab XF.

Teenuste kiht

Serveri peal jooksvad protsessid, mis on väljaspool baassüsteemi (näiteks apache, mysql,
postfix, Samba, OpenVPN)) – XF vastutab lepingus paika pandud teenuste ja rakenduste piires.

Rakenduste kiht

Kõik teenuste peal jooksvad süsteemid, näiteks kodulehtede mootor, CMS, Intranet,
infosüsteemid – Tavaliselt vastutab klient, kuid erandkorras vastutab XF, lepingus paika pandud teenuste
ja rakenduste piires.

Andmete kiht

Andmed, mida rakendused või teenused kasutavad (sealhulgas kasutajate nimekiri, andmed
SQL andmebaasides, kodulehtede sisu, e-mailid jne) – vastutab Klient, välja arvatud lepingus paika
pandud ulatuses (nt muudatused seoses kontode lisamise, õiguste muutmise või muude sarnaste töödega.